Uvek sam pokušavao da naslikam dela koja će imati 5u dimenziju. Koje neće biti samo slike, već živi entiteti koji će živetini prenositi logos i životnu euforiju, prostoru, vlasnicima, svima sa kojima se susretnu, slike koje će ih večito ispunjavati kao neka vrsta životnih baterija.
Na mnogim, znam da sam to i uspeo…

Pin It on Pinterest