Orfej sa Kičicom

Tekst Mirjane Živković, legendarne urednice kulturne strane Politike, za katalog
Miše Mihajla Kravceva uz izložbu u Kući Djure Jakšića Skadarlija,novembra 1994, koju
je ona lično otvorila

Na četrnaestoj samostalnoj izložbi svojih dela Miša Mihajlo Kravcev
predstavlja izbor iz svog stvaralaštva, dela koja nije teško tumačiti. On
slično svom uglednom kolegi Poloku, ne koristi se skicama kao pripremom.
Njegovo slikarstvo je izravno. Ovom slikaru je stalo da svoja osećanja izrazi,
a da ih ne opisuje. Imajući uopštenu ideju pred belim platnom šta želi da
slika Kravcev u svojim najboljim ostvarenjima to uglavnom uradi u jednom
dahu.
Nepripadajući određenim slikarskim grupacijama Kravcev gradi
idividualni put, čiji je krajnji cilj mesto protagoniste. Teme i motive ovog
stvaralaštva odvlače nas u krajnosti mikroskopske i teleskopske vizije u
nameri da krajnji cilj bude spoznaja nedohvatljivih elemenata duha u
kosmosu.
Slike “ Afrodita”, “ Vilovnjaci”, “ Orfej”, “ Blagovesti”, iako savremenog
likovnog rukopisa zaokružuju i nadgrađuju se nad klasičnim obrazovanjem
koje je stekao kod izvrsne slikarke Gordane lazić. Bežeći od svega onoga
što vodi, kako sam ističe u konfekciju i statistiku, Kravcev gradi jedan
mukotrpni put, uspravno i bez ičije pomoći.
Snažnog i ekspresivnog kolorita slike ovog umetnika osnovnu
komunikaciju sa gledaocima uspostavljaju na nivou emocija, i ako to zvuči
paradoksalno u ovim slikama struktura uspostavlja sklad između teme i
snažnog ekspresionističkog izraza. Zrelost, takoreći tvrdoglava istrajnost na
sopstvenom putu Miše Mihajla Kravceva na ovoj izložbi pruža nam radost i
zadovoljstvo.
Beograd, novembar 1994 Mirjana Živković

Pin It on Pinterest