PURPURNI FENIKS

Text Maje Živanović, likovnog kritičara i istoričara umetnosti za katalog izložbe
Miše Mihajla Kravceva, Purpurni Feniks, otvorene u Domu Vojske Srbije, marta
2018

„Sve što čovek može da zamisli – postoji, a sve što čovek može da oseti – ja ću
pokušati da naslikam i prenesem na platno“- Miša Kravcev

Na domaćoj likovnoj sceni egzistira zaista veliki broj umetnika, ali su retki oni koji
kontinuirano i predano grade svoj slikarski kredo na arhetipsko simbolističkim
iskustvima….bilo da su u pitanju mitološka bića, animalni motivi ili antički mitovi.

Tako svestran, afirmisan na likovnoj sceni, odnosno jedan od najpopularnijih i
najprodavanijih slikara, je Mihajlo Miša Kravcev. Ruskih korena i senzibiliteta,
Miša je slikar neba, zemlje i vode, magičnih vizija pretočenih u zelene, plave i
purpurne kolorističke reke. Od samih likovnih početaka, njegov opus je prožet
snažnim simbolima koji nose slojevita značenja a ukorenjeni su duboko u
tradicijama svih naroda.
Retrospektivna izložba slika ovog autora, kojom se predstavlja u Velikoj galeriji
Doma Vojske Srbije, obuhvata sve faze njegovog plodnog stvaralaštva –
okrenutost antici, ali i fantastici… kroz prikaze životinja i ptica.

Miša Kravcev je umetnik snažne impresije, one slikarske, instinktivne emocije,
čulan i spontan, i povrh svega, duboko posvećen svetu antike. Stvaranje je za njega
stvar trenutka, jer slika u jednom dahu.
U ikonografskim, i tematskim tumačenjima, dobro izbalansiranih kompozicija tog
umetnika, otkriva se snažan, subjektivan crtež proniknute podsvesti, rafiniranog
kolorita, fluidnih formi i nežnih lazura.Taj kolorit je zasnovan na harmonijama u
kojima lirska, antička bića…orfeji, nimfe i silfide uvode svakog posmatrača u
arkadijske igre.
Grčka se i u drugim Mišinim ciklusima ogleda kroz savremene, realne pejzaže
izmeštene u drugačiji kolorit od uobičajenog.

Tematika konja u Mišinim duhovnim traganjima ima posebno mesto .On ih
transponuje iz realnog – u imaginarni svet. Konji imaju bele grive, plene energijom i koloritom, a prateći emotivna i duhovna stanja slikara – često su preobraženi u srodne životinje, odn. mitološka bića…zmajkonje i jednoroge. U slikarskom svetu
Miše Kravceva konj je uvek nesputan, bez stvarnog, naslikanog jahača.

U delima iz poslednjih ciklusa ovog plodnog stvaraoca najčešći motivi su i
flamingosi i feniksi, zbog snažne poruke koje prenose svetu.
Nesvakidašnjeg senzibiliteta, Miša Kravcev je jedan od onih slikara koji večito
tragaju za onim nedostižnim u umetnosti i u životu.

U Beogradu, januara 2018. Maja Živanović, likovni kritičar

Pin It on Pinterest