Umetnost nije rad rad i rad, već mnogo više duh, a iz tog duha onda dolaze lakoća polet i elan.

Za umetnost se ne može mukotrpno vežbati, samo treba biti gore, u najvišim sferana života i radosti života.

 

 

Pin It on Pinterest