58. Venecijanski Bijenale, Palata Zenobio

Klikni da Uvećaš Sliku